Skip to content

Richtlijnen Beoordelingen (Consumenten)

Met het akkoord gaan van deze richtlijn stemt u in dat CustomerCheck via de website en platform, informatie kan verzamelen, opslaan en gebruiken over uw gegeven beoordeling(en). Onderstaande richtlijnen zijn hierbij van toepassing. Als consument kunt u een bedrijf positief of negatief beoordelen. Let wel: uw mening zal door veel andere consumenten gelezen worden. Andere consumenten kunt u hiermee helpen met het maken van een keuze. Zorg voor een correcte beoordeling! Een waardevolle beoordeling bevat feitelijke zaken. Beoordeel een bedrijf dan ook op haar Service. Met deze informatie kunt u een andere consument helpen bij het maken van een beslissing. Zorg altijd dat u de waarheid schrijft. Maak u niet schuldig aan laster bij het schrijven van een beoordeling! De beoordeling is publiekelijk toegankelijk. Hiermee kunt u niet alles schrijven en delen. Let bijv. op privacy gegevens. U kunt privégegevens van uzelf, en – of anderen niet delen in een beoordeling.

Help bedrijven en consumenten door kwaliteitsbeoordelingen te schrijven. Hier heeft u als consument ook het meest aan! Deze Richtlijnen zijn van toepassing op onze dienstverlening via de websites en platform van CustomerCheck.nl. Een consument benoemen wij hier als persoon die een beoordeling plaatst over een bedrijf.

Definities
1.1 Consument: Consument is de koper/afnemer van goederen/diensten als natuurlijk persoon of handelt in naam van beroep of bedrijf en een beoordeling geeft over een gebruiker.
1.2 Gebruiker: Bedrijfslid, bedrijf, of onderdeel van een bedrijf dat aangesloten is bij CustomerCheck.
1.3 Dienstverlener: SenseServices is de juridische eigenaar van CustomerCheck. SenseServices is gevestigd aan de Strevelsweg 700 303, 3083 AS Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer , als organisatie en haar internetsites, onderdeel van CustomerCheck beoordelingen, CustomerCheck reviews, CustomerCheck platform, CustomerCheck tools, CustomerCheck software en domeinnamen.
1.4 Gebruiker: De consument die gebruik maakt van het Reviewsysteem om een bedrijf te beoordelen.
1.5 Klantenbeoordelingen/Reviews; De beoordelingen of reviews die door consumenten worden gegeven op zowel uitnodiging van een gebruiker als op eigen beweging van de consument.

1.6 Platform; het online systeem met technologie die CustomerCheck gebruikt voor het bieden van diensten aan Bedrijven en Consumenten.
1.7 Widget; Het beschikbaar gestelde element waarmee beoordelingen kunnen worden weergegeven op een bedrijfssite.

1. Wie kan een beoordeling worden schrijven.

– Er kan alleen een beoordeling worden geschreven door een consument indien deze een daadwerkelijke aankoop heeft gedaan of een dienst heeft afgenomen bij een bedrijf.
– Als consument kunt u alleen schrijven over een persoonlijke ervaring met een bedrijf. Een ervaring van een derde kunt u niet plaatsen.
– (ex)Medewerkers en/of eigenaar(en) van een bedrijf mogen geen beoordeling schrijven over het bedrijf alwaar hij/zij werkzaam is.
– Uw beoordeling moet betrekking hebben op een aankoop of afname van een dienst dit niet langer dan 3 maanden geleden gekocht of afgenomen is.
– Een consument kan op uitnodiging van een gebruiker een beoordeling schrijven. Ook biedt CustomerCheck de mogelijkheid om via Facebook, LinkedIn of Google in te loggen en een beoordeling te schrijven. En doormiddel van het opgeven van naam en e-mailadres, dit kan alleen via een uitnodiging middels een werkend e-mailadres.

2. Wat staat er in een beoordeling.

2. 1 In een beoordeling schrijft u over de ervaring met een bedrijf. U geeft ook in tekst een korte mening over uw ervaring met een bedrijf. Schrijf hier duidelijk en helder over bijv. de kwaliteit van kennis, mate van service of gebruiksgemak van een product. Daarnaast geeft u cijfer met sterren (1 tot 5), geeft u aan of u het bedrijf aanbeveelt of niet. Samen zal dit worden weergegeven bij uw beoordeling.

2.2 U beoordeeld het bedrijf dat een product of dienst levert.
2.3 Indien u een beloning voor het schrijven van een beoordeling ontvangt, dient u dit kenbaar te maken. Een beloning kan een kortingscode, geschenk of ander voordeel zijn.

3. Plaatsen van beoordelingen.

3.1  Beoordelingen worden direct geplaats. De beoordeling is terug te vinden op de beoordelingspagina van het bedrijf.
3.2 De consument mag geen links plaatsen in de beoordeling die verwijzen naar internetpagina’s.

4. Verwijderen van beoordelingen.

Wij verwijderen of passen in het algemeen geen beoordelingen aan. CustomerCheck heeft het recht om beoordelingen te verwijderen of aan te passen indien deze in strijd zijn met de boordelingsrichtlijnen, de van toepassing zijnde wetten en regelgevingen, of ongepast zijn na oordeel van CustomerCheck. De volgende punten gelden als voorbeeld, echter zijn niet beperkt tot deze punten.

4.1  Indien op ons verzoek een beoordeling inhoudelijk niet is aanpast binnen de verzochte termijn.
4.2  Bij schending van  rechten van derden of van bedrijven. Hieronder intellectuele eigendomsrechten, privacy-/ vertrouwelijkheidsrechten en/of persoonlijkheidsrechten.
4.3 Indien de beoordeling een reclame – of marketingdoeleinde bevat.
4.4 Indien een consument meerder keren hetzelfde bedrijf beoordeeld.
4.5 Een beoordeling is geschreven door een (ex)medewerker of eigenaar van het bedrijf.
4.6 Indien een beoordeling door een concurrent of medewerker van een concurrent geschreven is.
4.7 Als een consument profiel verwijderd dient te worden.
4.8 Indien de beoordeling grove taal bevat.
4.9 Bij een beoordeling die van seksistische of racistische aard is.
4.10 Indien een beoordeling een ethische of politieke mening weergeeft.
4.11 Indien een beoordeling niet gebaseerd is op een Service ervaring.
4.12 Bij het vermelden van emailadressen of links.

5. Aanpassen van beoordelingen

Beoordelingen worden in de basis niet aangepast. De consument kan dit doen na contact met het bedrijf (gebruiker) om nogmaals de uitnodiging te sturen waarna de consument zijn review opnieuw kan geven en de oude review wordt vervangen. Het bedrijf kan per mail aan CustomerCheck een verzoek indienen voor het starten van een reviewonderzoek, CustomerCheck zal dan een onderzoek starten en de consument benaderen om beide kanten van het verhaal te controleren, eventueel bewijsvoering in onderzoek te nemen en op basis hiervan beslissen of de review aangepast word.\

6. Toevoegen van toelichting bij een beoordeling.

Een bedrijf (gebruiker) kan eenmalig een schrijven plaatsen bij een beoordeling. Dit kan in de vorm van een bedank tekst, of een geboden oplossing bij een slechte ervaring. Hiermee kunnen lezers van de beoordeling een mogelijke toelichting van het bedrijf lezen. De toelichting moet tevens voldoen aan de gestelde voorwaarden die gesteld zijn in deze Richtlijnen.

7. Review is gekoppeld aan jouw bestaande e-mailadres.

Om een review te schrijven is een geldig e-mailadres – privé, algemeen bedrijfs- of persoonlijk- e-mailadres van werk – verplicht. Dit e-mailadres is voor iedereen geheim behalve voor CustomerCheck en het specifieke bedrijf dat beoordeeld wordt. Beide partijen kunnen je benaderen over je review ter verificatie of verduidelijking.

8. Gebruiksvoorwaarden.

Door het achterlaten van je review ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • Je verklaart dat je met je review voldoet aan de Huisregels.
  • Je verklaart de enig auteur te zijn van je review en je doet vrijwillig afstand van alle rechten die daarop berusten.
  • CustomerCheck en het desbetreffende bedrijf kunnen je review eeuwigdurend en naar eigen goeddunken gebruiken in welke vorm dan ook, zonder enige vorm van vergoeding aan de auteur.
  • Reviews worden na controle geplaatst op de reviewpagina van het bedrijf bij CustomerCheck en doorgeplaatst naar Google. Zo kan Google de review gebruiken om voor het bedrijf sterren bij hun advertentie in Google ads te laten zien. Het e-mailadres wordt niet met hen gedeeld, alleen de review.
  • CustomerCheck heeft het recht de review te verwijderen, te censureren, te weigeren of tijdelijk niet te publiceren.
  • Je gaat akkoord om CustomerCheck en/of het betreffende bedrijf te vrijwaren van alle claims, eisen en schade (werkelijke en vervolgschade) die voortkomt uit het niet nakomen van de huisregels en voorwaarden.
  • CustomerCheck sluit (voor zover de wet dit toestaat) elke aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van het verzamelen en/of de inhoud van reviews.
  • Je gaat akkoord met de opslag van persoonsgegevens zoals jouw naam, e-mailadres en IP-adres conform onze Privacyverklaring.
  • Op de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd.

9. Wijziging in deze Richtlijnen

CustomerCheck kan zonder berichtgeving wijzigingen aanbrengen in de Richtlijnen voor Beoordelingen. Door het gebruik van onze sites, platform en diensten gaat u akkoord dat tussentijdse wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.

Nieuwsbrief ontvangen?